Formare de Facilitator Rural

în Lanțul Scurt de Aprovizionare Alimentară

AFLAȚI MAI MULT

Despre proiect

Etapele proiectului

DESPRE  PROIECT

DESPRE PROIECT

Proiectul Facilitatorul Rural este finanțat de programul Erasmus + al Comisiei Europene. Proiectul s-a lansat în noiembrie 2019 şi durează 2 ani. Obiectivul principal al proiectului este de a explora modalitățile posibile de a genera poziția unui așa-numit facilitator rural și a dezvolta materiale și instrumente de formare necesare pentru formarea persoanelor care intenționează să-şi încerce această nouă profesie în cariera lor.

Numărul de referință al proiectului: 2019-1-CZ01-KA202-061270

Proiectul  este realizat de parteneri internaționali din medii diferite (vedeți mai mult în secțiunea “Parteneri”)

Project phases

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

IO1/A1 - cartografierea situației actuale

Sarcina principală a acestei etape este cercetarea documentară, care dezvăluie diferitele căi urmate de fiecare țară în dezvoltarea ecosistemului propriu de LSA, provocările cu care se confruntă fiecare, modalitățile posibile în care acestea ar putea fi soluționate cu ajutorul unui organism intermediar sau al unei persoane intermediare.

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

1. 2. 2020 - 31. 7. 2020

IO1/A2 - Catalog de competenţe

Catalogul de competenţe se va baza pe rezultatele cercetării documentare IO1/A1. Pe baza situației specifice a țării și a concluziilor generale evidențiind asemănările și diferențele în  Europa, partenerii  vor defini în continuare  acele domenii de competență pe care ar dori să se concentreze.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

IO2 - foaie de parcurs pentru afaceri

Foaia de parcurs pentru afaceri este un model de afaceri și o orientare pas cu pas pentru menținerea rezultatelor proiectului bazate pe sisteme de afaceri specifice fiecărei țări. Acest rezultat se va baza pe constatări anterioare și se va specifica modul în care fiecare animație a lanțului scurt alimentar poate fi adaptată împrejurărilor locale ca și o profesie nouă.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

1. 6. 2020 - 31. 3. 2021

IO3 – Material de învățare

Acest rezultat creează un material de învățare, care va fi o orientare  pentru oamenii care vor să ușureze înființarea sau dezvoltarea în continuare a grupurilor LSA, și care au nevoie de cunoștințe mai speciale legate de înființarea LSA-urilor, orientări legislative, abordare de marketing, abilități de utilizare a mașinilor și de management și cooperare.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

IO4 – Material de formare și curriculum

IO4 vizează dezvoltarea unui material nou de formare și a unui curriculum corespunzător. Pe baza constatărilor în IO1 și IO2, și în concordanță cu modulele din manual, va fi elaborat un material de formare, care se va concentra pe transferul cunoștințelor și dezvoltarea competențelor și abilităților speciale ale viitorilor facilitatori rurali.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

Parteneri

Image

Instituție de coordonare

CZU - www.czu.cz
Republica Cehă

Persoana de contact:

Jana Pitrova

pitrovaj@pef.czu.cz

Despre CZU

Universitatea Cehă de Științe ale Vieții Praga a fost înființată în 1906. Campusul este în continuă dezvoltare și oferă oportunități excelente de educație și cercetare. Instituția are aproape 25.000 studenți înscriși care, împreună cu aproximativ 1.500 de angajați (personal didactic, cercetători, tehnicieni și lucrători administrativi) formează un forum academic.

Image

Organizație parteneră

TREBAG - www.trebag.hu
Ungaria

Persoana de contact:

Andrea Kovesd 

andrea.kovesd@trebag.hu

Despre Trebag

TREBAG este o companie ungară privată și un laborator viu cu o rețea vastă, pe plan local și regional, între părțile interesate și actorii din educația VET.

Image

Organizație parteneră

SPEKTRUM - www.sec.ro
România

Persoana de contact:

Katalin Ferencz

fskati@sec.ro

Despre SPEKTRUM

SPEKTRUM este un ONG independent, dinamic, non-profit, care oferă educație și formare formală și non-formală într-o regiune rurală în România.

Image

Organizație parteneră

Savoir-Faire & Co- www.savoirfaireco.eu
Franța

Persoana de contact:

Arnaud Trolle

contact@savoirfaireco.eu

Despre Savoir-Faire & Co

Savoir-Faire & Co este un ONG care are interesul principal în resursele naturale și ecologie, exprimat în principal prin promovarea comerțului ecologic și a know-how-lui.

 

Image

Organizație parteneră

ARID- www.arid.org.pl
Polonia

Persoana de contact:

Maciej Dymacz

lacjum@lacjum.org

Despre ARID

Asociație pentru Dezvoltarea Inițiativelor Regionale (ARID) este o organizație neguvernamentală privată orientată spre promovarea și dezvoltarea ideii de învățare pe tot parcursul vieții.

 

 

Image

Organizație parteneră

KISLEPTEK- www.kisleptek.hu
Hungary

Persoana de contact:

Katalin Kujani

kujanikatalin@gmail.com

Despre KISLEPTEK

Kislépték este o organizație non-profit care lucrează pentru producția locală, păstrând cunoștințele tradiționale locale, variația culturală, sprijinind traiul și activitatea independentă în mediul rural.

 

 

 

Descrierea proiectului

Obiectivul orizontal al proiectului este încurajarea valorilor sociale și educaționale ale patrimoniului cultural european în contextul contribuției sale la crearea de locuri de muncă, creșterea economică și coeziunea socială. Domeniul principal al proiectului este dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente (LSA), care este unul dintre cei mai relevanți factori, precum și un mijloc de menținere a patrimoniului cultural alimentar european. Cu toate acestea, cercetările din ultimii ani, precum și anchetele făcute în rândurile producătorilor şi consumatorilor au evidențiat problema ca, muncind separat, producătorii mici au dificultăți, deci trebuie să lucreze împreună pentru a obține acces la piață. Jucătorii intermediari au preluat unele dintre aceste activități de la producători. Este vorba despre organizatorii lanțului de aprovizionare, care înțeleg  piața și procesele agricole,  ajutând astfel fermierii ca să obține acces la piață. Experții au convenit asupra faptului că este necesar să se iniţieze o formare specială a organizatorilor LSA şi să se dezvolte condiţii speciale de eligibilitate, precum şi formarea consilierilor LSA; cu toate acestea, aceste direcţii de dezvoltare şi sprijin încă lipsesc în practică.

De aceea, parteneriatul s-a angajat să exploreze modalităţile posibile de a genera poziţia unui aşa-numit Facilitator rural, şi să dezvolte materiale şi instrumente de formare necesare pentru a forma persoanele care intenţionează să-şi încerce această nouă profesie în cariera lor. Rezultatele proiectului vor oferi o abordare didactică inovativă, unde organizatorii pot participa la consolidarea capacităților care vor avea un impact economic puternic asupra organizării cu succes a lanțului valoric și dezvoltării ocupării forței de muncă în mediul rural.

Pentru cine?

Principalele grupuri țintă ale proiectului sunt: organizatori/animatori potențial implicați: femei intelectuale; angajații organizațiilor LEADER; organizatori de piață deja existenți; ONG-uri pentru dezvoltarea rurală; furnizori de restaurante; organizatori/furnizori de turism rural, producători și cei care încep o nouă afacere în mediul rural.

Obiectivele generale ale proiectului
Parteneriat
Activitățile proiectului
Rezultatele principale ale proiectului

Proiectul Facilitator Rural este finanțat de programul Erasmus + al Comisiei Europene. Proiectul s-a lansat în noiembrie 2019 şi durează 2 ani. Obiectivul principal al proiectului este de a explora modalitățile posibile de a genera poziția unui așa-numit facilitator rural și a dezvolta materiale și instrumente de formare necesare pentru formarea persoanelor care intenționează să-şi încerce această nouă profesie în cariera lor.

Numărul de referință al proiectului: 2019-1-CZ01-KA202-061270. Proiectul este realizat de parteneri internaționali din medii diferite (vedeți mai mult în secțiunea “Parteneri”)Prezentul proiect a fost finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene.

Această publicaţie reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu  va fi ținută responsabilă pentru conținut sau modalitatea în care informațiile cuprinse aici vor fi folosite mai departe.

 

Rezultatele proiectului

Cercetare documentară (IO1/A1)

Această cercetare documentară subliniază modul în care poate fi gestionată cooperarea fermierilor locali, evidențiază care sunt principalele forțe motrice ale grupurilor de fermieri deja existente și care sunt cele mai relevante competențe furnizate de organizatorii/facilitatorii de piață. Analiza vizează specialitățile diferitelor organizații de LSA pentru a avea o imagine mai largă asupra proceselor de management, a profilului managerilor/organizatorilor de piață LSA și a așteptărilor fermierilor locali.


Versiunea lungă a cercetării documentare - descărcați documentul

Versiunea scurtă a cercetării documentare - descărcați documentul


Cele mai bune practici franceze pentru un model de afaceri durabil (IO2/A1)

Prezentul document constă în identificarea componentelor în cele mai bune practici franceze pentru un model de afaceri durabil. Savoir-faire & Co a descris modelul francez pentru a  înțelege elementele cheie ale cooperării economice în sectorul echipamentelor. Obiectivul principal al acestui document este facilitarea stăpânirii bunelor practici în LSA în Franța de către partenerii proiectului Facilitator Rural.


Identificați componentele celor mai bune practici franceze pentru un model de afaceri durabil - descărcați documentul

Catalog de competențe (IO1/A2)

Catalogul de competențe definește cererea reală actuală pentru competențele care trebuie însușite de către facilitatorii rurali. Recomandările se bazează pe rezultatele sondajului realizat în rândul părților interesate din fiecare țară parteneră. 
 
Catalog de competențe - descărcați documentul

Situația actuală în țările partenere (IO2/A2)
Pe baza cercetării documentare O1, prezentul document elaborează situația actuală a lanțului scurt alimentar în țările partenere, situația economică a acestor țări, precum și provocările și cele mai bune practici ale lor. Cu ajutorul modelului de pânză de afaceri, descrie, de asemenea, 3 exemple de LSA din fiecare țară.

Raport IO2  – situația actuală în țările care participă la proiect - descărcați documentul

Manual (IO3)
Unul dintre principalele rezultate ale acestui proiect. Acest manual conține 6 capitole care sintetizează cele mai importante subiecte pentru facilitatorii rurali, pe baza sondajelor anterioare.

Manual - descărcați documentul

Alte materiale

Buletin informativ 01/2020

descărcați documentul

 

Contact

Dacă sunteți interesat de proiect sau aveți întrebări sau sugestii, nu ezitați să contactați reprezentantul național al organizației coordonatoare:
Universitatea Cehă de Științe ale Vieții Praga
Facultatea de Economie și Management
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz
+420775221186
www.pef.czu.cz

© 2022 Rural Facilitator