Szervezők képzése

a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban

TUDJON MEG TÖBBET

A projektről

Projekt szakaszok

This image for Image Layouts addon

A PROJEKTRŐL

A Rural FACILITATOR (Rövid ÉlelmiszerLánc tanácsadó)projektet az Európai Bizottság Erasmus + programja támogatja. A projekt 2019 novemberében indult és két évig tart. A projekt fő célja hogy felfedezze a ún. REL tanácsadó pozíció létrehozásának lehetséges módszereit, valamint a szükséges tanulási anyagok és képzési eszközök kidolgozása azon személyek kiképzéséhez, akik karrierjük során ezt az új szakmát kívánják választani.

Projekt referenciaszám: 2019-1-CZ01-KA202-061270

A projektet különböző háttérrel rendelkező nemzetközi partnerek valósítják meg (bővebben lásd a „Partnerek” részben)

Projekt szakaszok

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

IO/A1- A jelenlegi helyzet feltérképezése

Ennek az munkafázisnak a fő feladata egy internetes kutatás, amely feltárja az egyes országok által a REL ökoszisztéma fejlesztése során megtett különféle útvonalakat, az egyes kihívásokat, egy azok lehetséges megoldási lehetőségeit egy közvetítő testülettel vagy személlyel.

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

1. 2. 2020 - 31. 7. 2020

IO1/A2- Kompetenciakatalógus

A kompetenciakatalógus az IO1 / A1 internetes kutatás eredményeire támaszkodik. Az egyes országok helyzete és az európai hasonlóságokra és különbségekre mutató általános következtetések alapján a partnerek további kompetenciaterületeket határoznak meg,  amelyekre összpontosítani szeretnének.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

IO2 – Üzleti útiterv

Az üzleti útiterv egy üzleti modell és útmutató lépésről lépésre , a projekt eredményeinek fenntartására országspecifikus üzleti rendszerek alapján.Ez az eredmény a korábbi eredményekre támaszkodik, és meghatározza, hogy az egyes rövid élelmiszer-ellátási láncok tanácsadója mint új munkakör miként alkalmazható a helyi körülményekhez.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

1. 6. 2020 - 31. 3. 2021

IO3 - Tananyag

Ez a munkafázis elkészít egy tananyagot, amely útmutatásként szolgál azok számára, akik meg akarják könnyíteni az REL csoportok felállítását vagy továbbfejlesztését, és akiknek speciálisabb ismeretekre van szükségük a REL felállításáról, jogi iránymutatásokról, marketing megközelítésről, gépi használatról, valamint menedzsment és együttműködési készségekről.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

IO4 - Képzési anyag és tanterv

Az IO4 célja egy új képzési anyag és egy ahhoz kapcsolódó tanterv kidolgozása. Az IO1 és IO2 eredményei alapján és a kézikönyv moduljaival összhangban képzési anyag készül amely a tudás átadására és a jövőbeli REL tanácsadók speciális kompetenciáinak és készségeinek fejlesztésére összpontosít.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

Partnerek

Image

Koordináló intézmény
CZU - www.czu.cz
Cseh Köztársaság

Kapcsolattartó:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

A CZU-ról
A Prágai Cseh Élettudományi Egyetemet 1906-ban alapították. A nagy és folyamatosan fejlődő campus kiváló lehetőségeket kínál oktatáshoz és kutatáshoz. Az intézményben közel 25.000 beiratkozott hallgató tanul,  akik mintegy 1500 alkalmazottal (tudósok, kutatók, technikusok és adminisztratív alkalmazottak) együtt tudományos fórumot képeznek.

Image

Partner szervezet
Magyarország
TREBAG - www.trebag.hu

Kapcsolattartó:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

A Trebag-ról
A TREBAG egy magyar magánvállalat és living lab, helyi és regionális szinten kiterjedt hálózattal az érdekelt felek és szakképzés szereplői között.

Image

Partner oszervezet
SPEKTRUM - www.sec.ro
Románia

Kapcsolattartó:
Katalin Ferencz
fskati@sec.ro

A SPEKTRUM-ról
A SPEKTRUM egy független, dinamikus, non-profit civil szervezet, amely formális és nem formális oktatást és képzést nyújt Románia vidéki térségében.

Image

Partner szervezet
Savoir-Faire & Co- www.savoirfaireco.eu
Franciaország

Kapcsolattartó:
Arnaud Trolle
contact@savoirfaireco.eu

A Savoir-Faire & Co-ról
A Savoir-Faire & Co egy civil szervezet, amelynek legfontosabb területe a természeti erőforrások és az ökológia, elsősorban az ökológiai kereskedelem és a know-how támogatása révén.

Image

Partner szervezet
ARID- www.arid.org.pl
Lengyelország

Kapcsolattartó:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org

Az ARID-ról
A Regionális Kezdeményezési Fejlesztési Egyesület (ARID) egy magán civil szervezet, amelynek célja az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és fejlesztése.

Image

Partner szervezet
KISLEPTEK- www.kisleptek.hu
Magyarország

Kapcsolattartó:
Katalin Kujáni
kujanikatalin@gmail.com

A KISLÉPTÉKRŐL
A Kislépték egy nonprofit szervezet, amely helyi termeléssel foglalkozik, megőrizve a tradícionális helyi ismereteket, a kulturális változatosságot, a vidéki életet és az önfoglalkoztatást.

Projekt leírás

A projekt horizontális célja az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értékének támogatása a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása révén. A projekt fő területe a rövid élelmiszer-ellátási lánc (SFSC) fejlesztése, amely az egyik legfontosabb tényező, és egyben az európai élelmiszer-kulturális örökség fenntartásának eszköze is. Az utóbbi évek kutatásai, valamint a termelők és a fogyasztók felmérései azonban rámutattak arra a problémára, hogy a kistermelők külön-külön nehézségebe ütköznek, ezért együtt kell működniük a piacra jutás érdekében. A közbenső szereplők e tevékenységek egy részét átvették a termelőktől. Ezek az ellátási láncok szervezői, akik megértik a piaci és a mezőgazdasági folyamatokat, ezáltal elősegítve a mezőgazdasági termelők piacra jutását. A szakértők egyetértettek abban, hogy el kell indítani egy speciális REL-szervezői képzést, és ki kell dolgozni a speciális jogosultsági feltételeket, valamint a REL-tanácsadók képzését, ám ezek a fejlesztési és támogatási irányelvek még mindig hiányoznak a gyakorlatban.

Ezért a partnerség elkötelezett amellett, hogy feltárja az úgynevezett REL tanácsadó pozíció megteremtésének lehetséges módjait, és kifejlessze a szükséges tananyagokat és képzési eszközöket azon személyek kiképzéséhez, akik karrierjük során ezt új szakmát kívánják választani. A projekt eredményei innovatív oktatási megközelítést biztosítanak, amelyben a szervezők kivehetik a részüket a kapacitásépítésből, amely jelentős gazdasági hatást gyakorol a sikeres értéklánc-szervezésre és a vidéki foglalkoztatás fejlesztésére.

Kinek?

A projekt fő célcsoportjai a következők: szervezők /tanácsadók, akiket potenciálisan bevonhatnak; újra munkábaálló értelmiségi nők ; LEADER szervezetek alkalmazottai; már meglévő piaci szervezők; vidékfejlesztési civil szervezetek; vendéglátóipar; vidéki turisztikai szervezők / szolgáltatók, termelők és újrakezdők vidéki területeken.

A projekt általános céljai
Partnerség
A projekt tevékenységei
Fő projekteredmények

A Rural Facilitator projektet az Európai Bizottság Erasmus + programja támogatja. A projekt 2019 novemberében indult és két évig tart. A projekt fő célja az ún. REL tanácsadó létrehozásának lehetséges módszereinek feltárása, valamint a szükséges tanulási anyagok és képzési eszközök kidolgozása azon személyek kiképzéséhez, akik karrierjük során ezen új szakmát kívánnak vállalni.

Projekt referenciaszám: 2019-1-CZ01-KA202-061270 A projektet különböző háttérrel rendelkező nemzetközi partnerek valósítják meg (bővebben lásd a „Partnerek” részben)A projektet az Európai Bizottság támogatta.

Ez a közlemény csak a szerző véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért.

Projekt eredmények

A partnerországok jelenlegi helyzetének elemzése (IO1 / A1) (csak angolul érhető el)

Ez a kutatás feltárja, hogy hogyan lehet menedzselni a helyi gazdálkodók együttműködését, melyek a már működő gazdálkodói csoportok fő mozgatórugói, és melyek a piacszervezők/facilitátorok által biztosított legrelevánsabb kompetenciák. Az elemzés a REL különböző szervezési módozatainak jellemzőit vizsgálja annak érdekében, hogy mind tágabb képet kapjunk a gazdálkodási folyamatokról, a REL szervezők sajátosságairól és a helyi gazdálkodók elvárásairól.

 

Helyzetelemzés hosszú változata - letöltés itt

Helyzetelemzés rövid változata - letöltés itt


Kompetencia katalógus (IO1/IO2) (csak angolul érhető el)

A kompetencia katalógus összegyűjtötte a REL szervezők által elsajátítandó kompetenciák iránti aktuális valós igényeket. Az ajánlások az egyes projektországokban a projektben érintettek körében végzett felmérés eredményein alapulnak.
 
Kompetencia katalógus - letöltés itt

 

Francia jó gyakorlatok a fenntartható üzleti modellhez (IO2 / A1) és A partnerországok jelenlegi helyzete (IO2 / A2) (csak angol nyelven érhető el)

Ez a dokumentum a fenntartható üzleti modell franciaországi jó gyakorlatai tanulmányozása során azonosított szempontokat és a partnerországok jelenlegi helyzetét mutatja be. Ennek a dokumentumnak a fő célja, hogy elősegítse a franciaországi SFSC jó gyakorlatainak alkalmazását a Rural Facilitator projekt partnerei számára, valamint a jelenlegi REL-ek, továbbá a partnerországok gazdasági helyzetének továbbfejlesztését. Ez a dokumentum az IO2 / A1 és az IO2 / A2 keretében készült.

A dokumentum itt tölthető le


Business Model Canvas (üzleti modell vászonkép) (IO2/A3) és Business Road Map (üzleti ütemterv) (IO2/A4) (csak angolul érhető el)

Ez a dokumentum a Business Modell Canvast (üzleti modell vászonkép) (IO2 / A3) és az Business Road Mapet (üzleti ütemterv) (IO2 / A4) tartalmazza minden partnerország számára. Az üzleti modell vászonképe lehetővé teszi, hogy egyetlen oldalon (úgynevezett vászon) jelenítse meg az üzleti modell egészét. Az üzleti útiterv a Rural F projekt jövőbeli lépéseinek ütemterve, valamint a projekt ütemtervével kapcsolatos gondolatokat foglalja össze.

Business modell Canvas és Business Road Map - letöltés itt
 
Kézikönyv (IO3)

A projekt egyik fő eredménye. Ez a kézikönyv 6 fejezetet tartalmaz, amelyben a korábbi felmérések alapján összefoglalásra kerülnek azon témák, amelyek a REL szervezők számára a legfontosabbak.

Kézikönyv - letöltés itt

Oktatási segédanyag és pedagógiai metodika (O4/A1) (csak angolul érhető el)

A képzés teljes tematikája, oktatók felkészítése amely a REL szervezők oktatóit készíti fel a képzésre, valamint az oktatáshoz szükséges pedagógiai irányelveket határozza meg a különböző célcsoportok igényeire szabva. A tematikában modern oktatási módszerek kerültek leírásra az új tanulási igények kielégítése céljából. Az anyag taglalja a konstruktivizmus és a kollektivizmus gyakorlatát, valamint kitér a gamification (játékosítás) fogalmára, továbbá bemutatja a projektmunka végzésének menetét és megismertet az oktatásban használt web2.0-s eszközökkel.

Oktatási segédanyag és pedagógiai metodika - letöltés itt

Gyakorló anyagok (IO4/A2)

Gyakorlati oktatóanyag rövid bemutatókkal (pl. ppt), és ehhez kapcsolódó gyakorlatokkal, valamint feladatokkal. Ezenkívül egy bevezető és egy záró kvízből áll, amely a képzési időszak elején és végén teszteli a képzésben résztvevők kompetenciáit.

Gyakorló anyagok - letölthető itt (ZIP)

Tanterv (IO4/A3) (csak angolul érhető el)

Részletes útmutató a REL szervezők képzése megszervezéséhez.

Tanterv - letölthető itt

Pilot képzés (IO4/A4) (csak angolul érhető el)

Ebben az egységben egy kísérleti tréninget szerveztünk 10 résztvevő számára (részvétel a jelentkezés sorrendjében), amelyben a teljes képzési anyag áttekintésre került és szükség szerint módosításra és véglegesítésre.

Pilot anyagai - letölthető itt
 

Kvíz (IO4)

Kvíz kérdések a képzésben résztvevők tudásának  a felmérésére a képzési időszak elején és végén

Kvíz - letölthető itt

 

Tanulási platform

A 6 fejezetből álló digitalizált tananyagok a vidéki facilitátorok számára a legfontosabb témákat foglalják össze a korábbi felmérések alapján.s.
 
 

További dokumentumok

Hírlevél 01/2020

dokumentum letöltése

Hírlevél 11/2021

dokumentum letöltése

Hírlevél 10/2021

dokumentum letöltése

Hírlevél 04/2022

dokumentum letöltése

 

Kapcsolat

Ha érdekli a projekt, vagy bármilyen kérdése vagy javaslata van, ne habozzon kapcsolatba lépni a koordináló szervezet nemzeti képviselőjével:
A Prágai Cseh Élettudományi Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz
+420775221186
www.pef.czu.cz

© 2024 Rural Facilitator